POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

 

WWW.DOMDWAZERO.COM JAKIE DANE ZBIERAMY?
Dane zbierane podczas transakcji zakupu
Są to dane, których potrzebujemy do realizacji Twojego zamówienia. Podczas składania zamówienia zapytamy Cię o imię, nazwisko, dokładny adres dostawy, numer telefonu oraz adres e-mail, a jeśli potrzebujesz faktury VAT – również o dane rejestrowe firmy.

Dane zbierane automatycznie
Podczas Twojej wizyty na naszej stronie, w zależności od Twoich ustawień przeglądarki, automatycznie mogą być zapisywane dane dotyczące np. Twojego adresu IP, typu przeglądarki, typu systemu operacyjnego, itp.

Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami
Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą telefonu, poczty email, itp. przekazujesz nam swoje dane osobowe. Są to takie dane jak np. imię, nazwisko, adres email, itp.

W jaki sposób Twoje dane są przez nas wykorzystywane?
Dane zbierane podczas transakcji zakupu będą wykorzystane jedynie w celu realizacji transakcji, w tym pobrania od Ciebie pieniędzy oraz wysłania zamówionego towaru. Twoje dane mogą być w tym celu przekazane firmie obsługującej transakcje płatnicze w celu obciążenia Twojego konta bankowego. Firma ta nie będzie wykorzystywać tych danych w żadnym innym celu. Podanie danych jest obowiązkowe jeżeli będziesz dokonywać płatności za pośrednictwem usług płatniczych dostępnych na naszej stronie. Dane te przekazywane są przez nas również firmom przewozowym lub pośrednikom, którzy umożliwiają nam dostarczenie zamówionych przez Ciebie towarów na wskazany adres. Firmy te nie będą wykorzystywać Twoich danych do celów nie związanych z dostarczeniem do Ciebie zamówionych w naszym sklepie produktów. Jeżeli dokonałaś/dokonałeś transakcji zakupu w naszym sklepie, możesz otrzymać od nas wiadomości e-mail dotyczące Twojej transakcji. Możemy również kontaktować się z Tobą telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej, jeżeli będziemy mieli informacje istotne dla realizacji Twojej transakcji.

Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami, będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie i/lub realizacji Twojego zamówienia. Dane te mogą być przez nas traktowane jak dane zbierane podczas transakcji zakupu.

ISTOTNE INFORMACJE
W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. A w przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.

W jaki sposób możesz nas poinformować o zmianie danych osobowych?
Wysyłając e-mail na adres hello@jacobflaneur.com – podając stare oraz aktualne dane. Dane dotyczące transakcji zakupu przechowujemy przez okres obowiązywania umowy zawieranej na odległość, aż do wygaśnięcia możliwych roszczeń obu stron tj. nie krócej niż przez okres 12 miesięcy i nie dłużej niż 10 lat.

Wykorzystywanie Cookies
Nasza strona internetowa może wykorzystywać cookies, które służą do identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszego serwisu. Cookies nie zawierają danych osobowych.

Pliki te są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.) i umożliwiają Tobie m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Sklepu.

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:
– usunąć pliki cookies;
– blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

W naszym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celu:
– zapamiętywania informacji o Twojej sesji;
– udostępniania funkcji Sklepu.

Usługi zewnętrzne / odbiorcy danych
Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista tych podmiotów:
– podmiot relizujący dostawę towarów;
– dostawca płatności;
– dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego;
– hostingodawca;
– biuro księgowe;
– podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne.

W jaki sposób zabezpieczamy dane osobowe?
Nasza baza danych zabezpieczona jest przed wglądem osób trzecich.

ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem danych jest: Sklep Spożywczo-Przemysłowy Kazimiera Sikora, 83-328 Sianowo 10, posiadający numer NIP: 589-110-49-26 oraz REGON: 192492570.

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności prosimy o kontakt pod adresem: hello@jacobflaneur.com

PRAWA AUTORSKIE
Wszelkie prawa autorskie i prawa własności intelektualnej do serwisu internetowego i jego elementów, takich jak fotografie, rysunki, grafiki należą do właściciela sklepu www.domdwazero.com. Wszystkie znaki towarowe znajdujące się na stronie stanowią własność właściciela sklepu www.domdwazero.com, chyba że zaznaczono inaczej. Utwory znajdujące się na stronie nie mogą być wykorzystywane w żaden sposób bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela sklepu www.domdwazero.com, z wyjątkiem sytuacji, kiedy wykorzystywane są tylko do użytku osobistego użytkownika strony. Zabronione jest, między innymi, ich kopiowanie, modyfikowanie, linkowanie, czy wykorzystywanie w inny sposób, który wiąże się z ich upublicznieniem, a także wykorzystaniem w celach komercyjnych.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI
Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie. Nowa polityka prywatności będzie obowiązywać z dniem opublikowania jej na stronie www.domdwazero.com

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych (dalej jako Administrator) jest: Sklep Spożywczo-Przemysłowy Kazimiera Sikora, 83-328 Sianowo 10, posiadający numer NIP: 589-110-49-26 oraz REGON: 192492570.

2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie na adres wskazany powyżej lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: hello@jacobflaneur.com

3. Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

a. art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – dotyczy osób, z którymi Administrator zawarł umowę sprzedaży, które zgłosiły żądanie podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy;

b. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią – dotyczy osób, których dane osobowe zostały przekazane Administratorowi w związku z transakcją sprzedaży towaru poprzez sklep internetowy www.domdwazero.com, a także osób, które kontaktują się z Administratorem poprzez pocztę elektroniczną lub poprzez pocztę tradycyjną.

4. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w następujących celach: a. w celu wykonania umowy sprzedaży w ramach prowadzonego przez Administratora sklepu internetowego www.domdwazero.com; b. w celu udzielenia odpowiedzi na korespondencję kierowaną do Administratora.

5. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty realizujące dostawę towarów, dostawca płatności, a także podmioty świadczące na rzecz Administratora w szczególności usługi telekomunikacyjne, informatyczne i księgowe oraz inne podmioty, które muszą zostać dopuszczone do przetwarzania Twoich danych osobowych w celu należytego wykonania umowy sprzedaży.

6. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

7. Twoje dane osobowe będą przetwarzane:

a. przez okres od podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy sprzedaży do upływu terminu przedawnienia roszczeń wobec Administratora;

b. przez okres 3 miesięcy od podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy sprzedaży – dotyczy osób, które zażądały podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy sprzedaży ale tej umowy nie zawarły, między innymi nie opłacając zamówionego towaru;

c. przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi – dotyczy osób, które kontaktują się z Administratorem poprzez pocztę elektroniczną lub poprzez pocztę tradycyjną.

8. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

a. żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych;

b. żądania od Administratora sprostowania Twoich danych osobowych;

c. żądania od Administratora usunięcia Twoich danych osobowych;

d. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;

e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;

f. przenoszenia Twoich danych osobowych;

g. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie przez Ciebie danych osobowych:

a. jest niezbędne i jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży i jej należytego wykonania;

b. jest niezbędne w celu odpowiedzi na korespondencję kierowaną do Administratora;

10. Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.